Tìm người thân

MS16142: Phạm Hữu Thọ tìm bố Phạm Văn Tuân (Ty)

Họ và tên: Phạm Văn Tuân, tức Ty

Năm thất lạc: 1942

Ông Phạm Hữu Thọ mong biết tin bố Phạm Văn Tuân, tức Ty, quê Ninh Bình và con cháu.

Năm 1942, cụ Phạm Văn Tuân vào miền Nam làm phu cao su. Sau này gia đình đi tìm thì được biết sau khi vào miền Nam, cụ Tuân làm cai cao su cho Pháp và đã lập gia đình mới, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *