Tìm người thân

MS10129: Phạm Huấn tìm anh vợ Trần Hữu Thung

Họ và tên: Trần Hữu Thung

Năm thất lạc: 1987

Ông Phạm Huấn đăng ký tìm anh vợ Trần Hữu Thung, sinh năm 1942, tại Hải Dương.

Bà Vương và các con

Bà Vương và các con

Ông Thung kết hôn với bà Vương rồi sinh được 6 người con là Bừng, Bưng, Minh, Đức, Hải và Đính. Năm 1964, ông Thung nhập ngũ vào Nam chiến đấu rồi bị thương ảnh hưởng thần kinh nên được đưa vào trại điều dưỡng ở Ninh Bình. Được một thời gian thì chuyển về Xích Đằng, Hưng Yên.

Năm 1972, ông Thung được đưa về thăm gia đình vài lần. Năm 1987, ông Thung bỏ trại đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *