Tìm người thân

MS2219: Phạm Hồng Tiến tìm em Phạm Thị Lâm

Họ và tên: Phạm Thị Lâm (Phạm Thị Sáu)

Năm sinh: 1945

Tên cha: Phạm Hữu Thái

Tên mẹ: Phạm Thị Son

Năm thất lạc: 1950

Ông Phạm Hồng Tiến đăng ký tìm em gái tên là Phạm Thị Lâm, sinh năm 1945, tại Hải An. Ba mẹ là hai cụ Phạm Hữu Thái và Phạm Thị Son.

 Nhà bị cháy khi bà Lâm được vài tháng tuổi, cụ Son mất trong tại nạn cháy nhà năm đó. Một mình không thể chăm sóc cho sáu người con, cụ Thái đành mang con gái gửi vào một nhà thờ ở gần nhà cho các seour chăm sóc. Năm 1949, cụ Thái đến nhà thờ xin chuộc con nhưng các seour không đồng ý.

Năm 1954, cụ Thái lại quay lại nhà thờ tìm con thì được biết con gái đã được cho lên tàu đưa sang Pháp. Từ đó đến nay, gia đình không biết thông tin gì về bà Lâm.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *