Tìm người thân

MS19758: Phạm Hồng Thanh tìm bạn Korzen Henrik

Họ và tên: Korzen Henrik

Năm sinh: 1956

Tên cha: Korzen Pranciszek

Tên anh-chị-em: Korzen Frania

Năm thất lạc: 1978

Ông Phạm Hồng Thanh mong tìm bạn Korzen Henrik, sinh năm 1956, quê Ba Lan.

Năm 1974, ông Phạm Hồng Thanh học đóng tàu ở Ba Lan rồi kết bạn với ông Korzen Henrik, là con lai Việt và Ba Lan. Năm 1978, ông Thanh về nước. Một thời gian sau, ông Thành nhận được thư của bạn. Sau đó, ông gửi thư hồi âm thì thư bị trả về rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]