Tìm người thân

MS19794: Phạm Gia Cường tìm anh Phạm Gia Kính

Họ và tên: Phạm Gia Kính

Năm sinh: 1965

Tên cha: Phạm Gia Viễn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Đan

Tên anh-chị-em: Phạm Gia Hải, Phạm Gia Hoàng, Phạm Thị Thảo, Phạm Gia Thành, Phạm Gia Cường, Phạm Thị Hoàng Anh

Năm thất lạc: 1988

Anh Phạm Gia Cường mong tìm anh Phạm Gia Kính, sinh năm 1965, tại Sài Gòn. Bỏ nhà đi năm 1988.

Vợ chồng ông Phạm Gia Viễn và bà Nguyễn Thị Đan sinh được 7 anh chị em là Hải, Hoàng, Thảo, Thành, Kính, Cường và Hoàng Anh. Năm 1988, anh Kính theo một nhóm bạn bỏ nhà đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *