Tìm người thân

MS6539: Phạm Duy Trung tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Ông Phạm Duy Trung sinh năm 1944, rất mong biết tin anh trai là Lê Nội và anh họ tên Nguyễn Như Lương.

Ông Phạm Duy Trung không nhớ tại sao mình thất lạc gia đình, chỉ nhớ rằng gia đình mình ở miền Bắc, có thể là Hà Nội. Trong nhà có người anh trai là Lê Nội, là cục trưởng cục hóa chất Hà Nội, anh họ là Nguyễn Như Lương làm chủ nhiệm công ty hóa chất ở Hà Nội, vợ anh họ là bà Đoàn Chuân công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ngoài những thông tin trên ông không biết thêm gì về nguồn gốc của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *