Tìm người thân

MS4356: Phạm Duy Cường tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Anh Phạm Duy Cường

Anh Phạm Duy Cường

Người trong hình là anh Phạm Duy Cường sinh năm 1973, ở Sài Gòn. Năm 1975, anh lên 2 tuổi thì mẹ mang vào chùa Việt Nam Quốc Tự Liên Đại gửi nhà sư tên Bình nói là đi mua sữa cho anh bú rồi bà đi luôn không quay trở lại. Anh Cường được sư Bình gửi cho 1 gia đình nuôi. Khi lớn lên anh đã nhiêu lần tìm kiếm gia đình ruột thịt của mình nhưng đều vô vọng. Anh rất mong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm kiếm giúp anh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *