Tìm người thân

MS1585: Phạm Dũng tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Tìm họ hàng bên ngoại

Tên cha: Ông ngoại là : Huỳnh Văn Chì

Tên mẹ: Bà ngoại không nhớ tên

Năm thất lạc: 1954

Anh Phạm Dũng
Chị Phạm Thị Ba

Anh Phạm Dũng tìm gia đình bên ngoại, vốn ở số 17 đường Xích lô, Chợ Lớn. Ông ngoại anh là Huỳnh Văn Chìa, làm thuốc nam, bi thực dân Pháp bắt và đưa đi mất tích. Bà ngoại. anh không nhớ tên, làm nghề đổi bún gạo, cùng tham gia hoạt động cách mạng với ông ngoại. ông bà sinh ra mẹ anh, là Huỳnh Thị Sự (sinh năm 1923), và cậu Huỳnh Văn Thìa (tức Út). Năm 1954, ba mẹ anh đi tập kết.

Đến năm 1972, mẹ và chị anh bị giết hại trong1 trận bom B52 đánh vào Thái Bình. Như vậy, hi vọng của anh Phạm Dũng đặt vào việc tìm ra người cậu Huỳnh Văn Thìa (tức Út) hoặc con cháu của cậu. Sau ngày thống nhất, có người nói đã gặp ông Út làm nghè cắt tóc gần Bến Nhà Rồng, nhưng không thể tìm được cậu sau đó nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *