Tìm người thân

MS3754 : Phạm Đức Khương tìm họ hàng

Họ và tên: họ hàng

Ông Phạm Đức Nuôi

Cụ Phạm Đức Nuôi

Trường hợp ông Phạm Đức Khương biết rất ít thông tin về họ hàng bên nội, nhưng ông vẫn hy vọng sẽ có cơ hội được đoàn tụ với người thân của mình.

Cha ông Khương là cụ Phạm Đức Nuôi sinh khoảng năm 1910, nhưng không biết được quê quán của mình ở đâu. Ngay cả cái tên cũng là do cụ tự đặt cho mình. Chỉ biết năm đó, cụ sống bơ vơ ở xã Thái Xuyên, tỉnh Thái Bình. Sau đó, được một gia đình nhận nuôi rồi đưa đến xã Thái Thượng sinh sống.

Nay cụ Nuôi đã mất, ông Khương rất mong thay cha tìm lại cội nguồn của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *