Tìm người thân

MS10554: Phạm Đình Tuyền tìm hai em họ Phạm Đình Quý và Phạm Thị Ly

Họ và tên: Phạm Đình Quý và Phạm Thị Ly

Tên cha: Phạm Đình Điền

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thưa

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin anh em ông Phạm Đình Quý, sinh năm 1935 và bà Phạm Thị Ly, sinh năm 1938. Cha mẹ là hai cụ Phạm Đình Điển và Nguyễn Thị Thưa. Quê Thái Bình.

Năm 1945, đói kém, cụ Thưa đưa hai con là Quý và Ly đi xin ăn. Đầu năm 1946, một mình cụ Thưa quay về và cho biết đã cho hai con làm con nuôi ở Hải Phòng. Không lâu sau, cụ Thưa mất mà không kịp cho gia đình biết thông tin về người đã nhận nuôi ông Quý và bà Ly.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *