Tìm người thân

MS4794: Phạm Đình Phong tìm cha Phạm Duyến

Họ và tên: Phạm Duyến

Năm sinh: 1898

Quê quán: Quảng Bình

Năm thất lạc: 1945

Gia đình tha thiết mong biết thông tin cụ Phạm Duyến cùng con cháu của cụ, bị mất liên lạc từ năm 1945.

Cụ Phạm Duyến trước khi thất lạc

Cụ Phạm Duyến trước khi thất lạc

Cụ Duyến lấy vợ là bà Hồ Thị Tuế rồi sinh được ba người con là Phạm Quang Vinh, Phạm Thị Toái và Phạm Đình Phong. Năm 1932, cuộc sống khó khăn, cụ Duyến rời quê Quảng Bình đi tha phương cầu thực.

Năm 1945, gia đình nhận được thư của của cụ Duyến cho hay cụ đã sang Thái Lan để lập nghiệp. Trong thư cụ cũng cho biết mình đã lấy vợ thứ hai, sinh được 5 người con rồi bặt tin từ đó.

Phạm Duyến

Ba người con của cụ Phạm Duyến ( bà Toái, ông Vinh, ông Phong)

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]