Tìm người thân

MS13587: Phạm Đình Khoa tìm anh Phạm Đình Hiệp

Họ và tên: Phạm Đình Hiệp

Năm sinh: 1966

Quê quán: Thanh Hóa

Tên cha: Phạm Đình Qué

Tên mẹ: Đàm Thị Dân

Tên anh-chị-em: Phạm Đình Quế, Phạm Thị Lân, Phạm Đình Phê, Phạm Đình Khoa, Phạm Thị Vê

Năm thất lạc: 1984

Ông Phạm Đình Khoa

Gia đình rất mong biết tin anh Phạm Đình Hiệp, sinh năm 1966, tại Thanh Hóa. Bỏ nhà đi năm 1984. Anh Hiệp dáng người cao, ốm.

Vợ chồng ông Phạm Đình Qué và Đàm Thị Dân sinh được 6 người con là Phạm Đình Quế, Phạm Thị Lân, Phạm Đình Phê, Phạm Đình Hiệp, Phạm Đình Khoa và Phạm Thị Vê. Ngày 19/01/1984, anh Hiệp không thuộc bài, sợ bị anh thứ ba là Phạm Đình Phê đánh nên bỏ nhà đi.

Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]