Tìm người thân

MS10410: Phạm Đình Ga tìm chị Thận, em Tẹo

Họ và tên: Tìm chị Thận, em Tẹo

Tên cha: Phạm Đình Hạng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Bẻo

Năm thất lạc: 1945

Ông Phạm Đình Ga

Ông Phạm Đình Ga

Ông Phạm Đình Ga mong tìm chị Phạm Thị Thận, sinh năm 1935 và em Phạm Thị Tẹo, sinh năm 1939. Quê Thái Bình

Cha mẹ là hai cụ Phạm Đình Hạng và Nguyễn Thị Bẻo. Trước đây, gia đình sinh sống tại Thái Bình. Năm 1945, đói kém, em cụ Hạng là cụ Phạm Đình Đơ đã đưa hai chị em bà Thận và Tẹo cho vào nhà thờ Cao Mộc tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Năm 1954, gia đình đến tìm thì được biết hai bà cùng trẻ em tại đây đã được đưa vào Nam.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]