Tìm người thân

MS4895: Phạm Công Chiến tìm gia đình bên nội

Năm thất lạc: trước 1945

Anh Phạm Công Chiến sinh năm 1960, rất mong tìm lại họ hàng bên nội, thất lạc từ trước năm 1945.

Anh Phạm Công Chiến

Anh Phạm Công Chiến

Anh Chiến nghe kể lại rằng. Ba anh tên là Phạm Văn Nghi, tên khác là Phạm Văn Sỹ. Trước năm 1945, ông vào Nam làm công nhân cao su Bà Bèo ở Bình Dương. Tại đây, ông lập gia đình rồi tham gia hoạt động cách mạng.

Đến năm 1962, ông hy sinh nên mọi thông tin liên quan đến gia đình ông ở Nghệ An không ai biết rõ. Lúc sinh thời, ông Nghi chỉ kể ông sinh ra trong một gia đình có sáu hay tám người con, mẹ ông mất sớm. Quê ông có nghề truyền thống là làm dụng cụ bắt ếch, thường bán cho các vùng lân cận.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *