Tìm người thân

MS17276: Phạm Chù tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

scan0004-001

Anh Phạm Chù

Trong ảnh là anh Phạm Chù, sinh năm 1975, rất mong tìm người thân ruột thịt của mình.

Anh Phạm Chù nghe kể lại, năm 1975, do người dân chạy loạn từ Quảng Trị vào Huế. Khi đó có một người phụ nữ ẵm một đứa bé trai mới sinh chưa rụng rốn, theo cùng còn có một người con trai lớn khoảng 18 tuổi. Đến đây thì người phụ nữ cho đứa bé cho bà Trần Thị Thương nhờ nuôi giúp vì bà nói có quá nhiều con trai.

Sau khi cho con, người phụ nữ dẫn đứa con trai bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]