Tìm người thân

MS14850 : Park K-Wang Sik tìm cha Park Hang Su

Họ và tên: Park Hang Su

Năm thất lạc: 1970

Anh Nguyễn Văn Tiến, tức Park K-Wang Sik

Anh Nguyễn Văn Tiến, tức Park K-Wang Sik mong biết tin cha Park Hang Su, sinh năm 1936, Quốc tịch Hàn Quốc.

Theo thông tin từ dì ruột là bà Nguyễn Ngọc Thị kể lại, trước năm 1970, chị của bà Ngọc Thị là bà Nguyễn Thị Bông, người gốc Phú Yên vào Đà Nẵng làm việc. Trong thời gian này, bà Bông lập gia đình với ông Park Hang Su, là người Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc tại công ty Vinnzll Corporation. Năm 1970, bà Bông sinh con trai, đặt tên là Park K-Wang Sik. Sau khi sinh con được hai tháng, bà Bông bị ốm rồi mất. Do con còn nhỏ, ông Park Hang Su nhờ người thân của bà Bông đưa về Phú Yên nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]