Tìm người thân

MS8210: Ông Ưng tìm gia đình

Họ và tên: Tìm mẹ chưa biết tên

Năm thất lạc: 1957

Anh Nguyễn Ngọc Thương

Anh Nguyễn Ngọc Thương

Người trong ảnh là ông Ưng, sinh năm 1953, rất mong gặp lại người thân ruột thịt thất lạc từ năm 1957.

Ông chỉ nhớ lúc nhỏ ông tên là Ưng, bị tật còng lưng. Khoảng năm 1956, trên người ông nổi rất nhiều mụn ghẻ, ông được một phụ nữ bế lên xe nhà binh đến nhà thương Thanh Hóa.

Lúc đầu, có rất nhiều người đến thăm nuôi ông. Khoảng 1 năm sau, bệnh tình thuyên giảm nhưng không thấy người thân đến đón về. Sau đó, ông được một ông giáo tên là Dậu đến dẫn đi cho làm con nuôi một gia đình muộn con ở Thanh Hóa. Từ đó, ông không còn tin tức gì về gia đình của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *