Tìm người thân

MS16853: Ông Tràng tìm gia đình

Họ và tên: Ông Tràng tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Ông Tràng

Ông Tràng, sinh khoảng năm 1940 – 1942, đăng ký tìm gia đình.

Ông Tràng nhớ bố ông làm việc gần đường ray xe lửa tại Phú Thọ. Năm 1945, mẹ dẫn theo ông Tràng và 1 người em đi dọc theo đường ray xe lửa đi lên Phú Thọ tìm bố nhưng không gặp. Khi quay về tới Việt Trì thì ngồi nghỉ ở đoạn đường ray đang sửa. Lúc đó có người làm trong nhóm sửa chữa đường ray xin ông Tràng về nuôi. Sau đó, người mẹ bồng con nhỏ bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *