Tìm người thân

MS19253: Ông Thân tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Quê quán: Nghệ An

Năm thất lạc: 1945

Ong Le Van Vinh (Than) hien tai

Ông Thân

Người trong ảnh là ông Thân, sinh năm 1936, quê Nghệ An mong tìm thông tin về người thân ruột thịt mà ông thất lạc khi mới 12 tuổi.

Năm 1945, nạn đói diễn ra, ông Thân đi vào chợ Giát ở Quỳnh Lưu, Nghệ An kiếm ăn rồi đi lạc. Ông nhớ mình ở gần nhà thờ Phát Diệm. Bố tên Trùm Thứ, anh đầu tên Thông, anh hai Tý, anh ba Dần, chị tư Suốt. Trước nhà có một cái ao, cổng vào nhà có 2 cây to hai bên.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]