Tìm người thân

MS15625 : Ông Phùng Đức Huy tìm gia đình

Họ và tên: Phùng Đức Huy, tức Trí

Tên anh-chị-em: Tâm

Năm thất lạc: 1945

 

Ông Phùng Đức Huy, tức Trí

Ông Phùng Đức Huy, tức Trí, sinh khoảng năm 1940, đăng ký tìm gia đình.

Ông Phùng Đức Huy nhớ lúc nhỏ mình tên Trí. Ông nhớ gia đình có 4 – 5 anh chị, và có một anh trai tên Tâm. Năm 1945, ông Trí theo bố đi khắp nơi xin ăn. Sau đó, bố ông mất do nạn đói, nên ông Trí thất lạc gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]