Tìm người thân

MS13737: ông Phấn tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Phấn

Trong ảnh là ông Phấn, sinh khoảng năm 1932 đăng ký tìm gia đình. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi tại Hải Phòng năm 1945.

ông Phấn chỉ nhớ bố tên là Sen. Trên ông là 2 anh Ngư và Quang, và 1 người em trai nhưng không nhớ tên. Nhà của ông gần 1 cái miếu hay là cái chùa, kế bên có 1 cây đa rất to, phía trước nhà có 1 cái đầm lớn.

Năm 1945, cụ Sen đã dẫn ông và người em trai đi qua Phà Khuể, lên đến Quán Trữ thì cho ông làm con nuôi cho cụ Nguyễn Quang Dòng. 3 ngày sau, anh của ông đến tìm nhưng cụ Dòng nói ông đã mất nên anh ông bỏ đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *