Tìm người thân

MS15803: Ông Phạm Văn Út tìm chị gái Nguyễn Thị Nhu và gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhu và gia đình

Năm thất lạc: 1956

Ông Phạm Văn Út lúc trẻ

Ông Phạm Văn Út đăng ký tìm chị gái Nguyễn Thị Nhu và gia đình.

Trước năm 1956, ông Phạm Văn Út sinh sống cùng gia đình tại đường Huỳnh Văn Đạt, Sài Gòn. Năm 1956, ông Phạm Văn Út bị Pháp bắt đi lính rồi đưa sang Lào nên mất liên lạc với gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *