Tìm người thân

MS13085: Ông Nghĩa Còi tìm gia đình

Năm thất lạc: 1939 - 1940

Ông Nghĩa

Trong ảnh là ông Nghĩa Còi, sinh khoảng năm 1935, tại Hà Nội. Ông Nghĩa thất lạc gia đình khi theo chị ra chợ chơi lúc 4, 5 tuổi.

Trong kí ức của mình, ông Nghĩa nhớ cha tên Ao, mẹ tên Tý. Ông có người bác thường gọi là Ỳ. Cụ Ỳ có 2 người con là bà Nghị, bà Định. Bà Nghị khi đó thường hay đi xem bói ở Ngọc Gạch.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]