Tìm người thân

MS19150: Ông Kim tìm gia đình

Năm thất lạc: 1960

Phùng Khai Mìn

Phùng Khai Mìn (tức Kim)

Trong ảnh là Phùng Khai Mìn tức Kim, sinh năm 1957, tại Lào Cai tha thiết tìm mẹ và người thân ruột thịt của mình. Vì hoàn cảnh mà mẹ cho ông làm con nuôi năm 1960.

Theo thông tin mà ông Kim biết được. Năm 1960, mẹ dắt ông và em gái từ cầu Cốc Lếu bản Phiệt sinh sống. Tại đây, mẹ cho ông là con nuôi hai cụ Phùng Vần Ngang và Lý Mẹ Trúng. Sau đó, mẹ ông cũng mang em gái ông đi cho làm con nuôi.

Khi ông Kim khoảng 5,6 tuổi, mẹ ông có đến thăm và dẫn theo một đứa bé trai. Bố mẹ nuôi không cho gặp nên mẹ ông bỏ đi rồi bặt tin đến nay.

 

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]