Tìm người thân

MS18345: Ông Đắc tìm gia đình

Anh Tran Hoang Khanh - Copy

Ảnh ông Đắc

Trong ảnh là ông Đắc, sinh khoảng năm 1939, quê ở Lục Bình hay Bình Lộc tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình.

Trong trí nhớ của mình, ông Khánh nhớ bà nội tên Mầm. Mẹ ông Khánh được gọi là mợ Trinh. Bố thì không nhớ tên và hay đi ô tô con. Nhà còn có bà cô tên Thơm và chị tên Ngọc. Nhà rộng hơn chục gian và có thuê 7-8 người làm. Cách nhà khoảng 500m là đồn điền của bà nội nên thường gọi là đồn điền bà Mầm .

Khoảng 1945-1946, gia đình chạy loạn về ở khu Đền bà Năm Ngân. Lúc này ở Đền đang tổ chức múa lân, do mãi xem nên ông Khánh thất lạc gia đình.

 

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *