Tìm người thân

MS10229: Ô-Kì-Phan tìm cha Ô-Chum-Cum

Họ và tên: Ô-Chum-Cum

Năm thất lạc: Khoảng 1975

Anh Ô- Kì-Phan, thường gọi là Quán, mong tìm cha người Hàn Quốc tên là Ô-Chum-Cum (theo người đăng ký), sinh khoảng năm 1939.

Trước đây, ông Ô-Chum-Cum là kỹ sư cầu đường làm việc tại Quy Nhơn, Bình Định. Tại đây, ông chung sống với bà Ngô Thị Lan, quê An Giang. Bà Lan có một người con riêng là Kiều Phương. Năm 1970, bà Lan sinh được con trai đặt tên là Ô-Kì-Phan. Năm 1975, ông Ô-Chum-Cum được lệnh về nước muốn đưa vợ con theo cùng nhưng bà Lan không đồng ý. Sau giải phóng, mẹ con bà Lan chuyển đi nơi khác nên mất liên lạc với ông Ô-Chum-Cum từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]