Tìm người thân

MS7123: Norman Sussman tìm người yêu cũ Nguyễn Thị Danh

Họ và tên: Nguyễn Thị Danh

Năm sinh: 1946-1947

Năm thất lạc: 1969

Ông Norman Sussman đăng ký tìm người yêu cũ tên là Nguyễn Thị Danh, sinh khoảng năm 1946-1947, mất liên lạc từ năm 1969

Trước năm 1969, ông Norman Sussman đi lính đóng quân tại Việt Nam. Trong thời gian này, ông chung sống với ba Nguyễn  Thị Danh ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Bà Danh quê gốc ở Hà Nội, bà vào Sài Gòn làm phục vụ ở một quán bar tại quận 1. Có lần ông đã tổ chức tiệc ra mắt gia đình bà Danh và cha mẹ ông cũng ngỏ lời mời cha mẹ của bà Danh qua Mỹ chơi.

Năm 1969, ông Norman Sussman hết nhiệm vụ phải về nước. Khi đó, ông nói sẽ quay về đón bà Danh nhưng vì chiến tranh nên không thể quay lại và cũng không liên lạc được.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *