Tìm người thân

MS21601: Nội Văn Bảo tìm bác Nông Văn Biên

Họ và tên: Nông Văn Biên

Tên cha: Nông Văn Ảnh

Tên mẹ: Nông Thị Tói

Năm thất lạc: 1959

Ông Nội Văn Bảo

Gia đình mong biết tin bác Nông Văn Biên, sinh khoảng năm 1926. Quê Cao Bằng. Thân sinh là hai cụ Nông Văn Ảnh và Nông Thị Tói.

Trước năm 1945, ông Nông Văn Biên tham gia thanh niên cứu quốc và bị Pháp bắt giam. Năm 1959, gia đình nhận được thư cuả ông Biên gửi về, trong thư ông Biên cho biết mình làm công nhân ở đồn điền cao su trong Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]