Tìm người thân

MS13635 : Ninh Văn Tảo tìm em họ Ninh Văn Khuyến

Họ và tên: Ninh Văn Khuyến

Năm sinh: 1936

Năm thất lạc: 1944

Gia đình mong biết tin ông Ninh Văn Khuyến, sinh khoảng năm 1936, tại Nam Định. Sau khi bố là cụ Sắc mất, ông Khuyến theo mẹ ra Hà Nội sinh sống. Sau đó, ông được một gia đình nghề làm buôn bán ở Hà Nội nhận làm con nuôi. Khoảng năm 1944, ông cùng gia đình nuôi sang Pháp định cư. Sau khi qua Pháp, ông Khuyến có gửi thư và hình về một lần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *