Tìm người thân

MS13636: Ninh Văn Tảo tìm bác Ninh Văn Tâm

Họ và tên: Ninh Văn Tâm

Năm sinh: 1926

Năm thất lạc: 1954

Gia đình mong biết tin ông Ninh Văn Tâm, sinh khoảng năm 1926. Quê Nam Định. Cùng con cháu của ông.
Ông Tâm sinh ra trong gia đình có 4 anh em là Thành, Tụng, Tâm và Tâm Em. Cuối năm 1945, ông Tâm rời quê đi làm ăn. Năm 1954, ông gửi thư hỏi thăm gia đình từ Campuchia. Sau đó, lá thư bị mất nên gia đình không trả lời thư của ông Tâm và mất liên lạc với ông cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *