Tìm người thân

MS11377: Nhan Hữu Thuần tìm con Nhan Thị Yến Xuân

Họ và tên: Nhan Kim Yến Xuân

Năm sinh: 1992

Quê quán: Tp. HCM

Tên cha: Nhan Hữu Thuần

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Tuyết Hằng

Năm thất lạc: 2009

Nhan Kim Yen Xuan

Em Nhan Thị Yến Xuân

Ông Nhan Hữu Thuần đăng ký tìm con Nhan Thị Yến Xuân, sinh năm 1992, tại Tp.HCM. Năm 2009, Xuân mang theo quần áo và ít tiền bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin. Trước đó, Xuân hay nhắn tin liên lạc với một thanh niên tên Quý ở Hà Nội.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]