Tìm người thân

MS16351: NguyễnThị Hiêm tìm gia đình ông Võ Thành Đề

Họ và tên: Võ Thành Đề

Năm sinh: 1930

Quê quán: An Giang

Năm thất lạc: 1945

Ông Võ Thành Đề

Bà Nguyễn Thị Hiêm đăng ký tìm gia đình của ông Võ Thành Đề.

Ông Võ Thành Đề, sinh năm 1930. Quê An Giang. Ông Đề là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ mất sớm nên ông Đề được vợ chồng anh trai cưu mang. Trước năm 1945, ông Đề thoát ly quân tình nguyện. Năm 1945, ông Đề theo đơn vị sang Lào. Năm 1954, ông Đề ra Bắc tập kết. Năm 1962, ông Đề lập gia đình với bà Nguyễn Thị Hiêm và sinh được 6 người con. Nay bà Hiêm mong tìm được gia đình của ông Đề.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *