Tìm người thân

 MS14614: Nguyễn Xuân Sơn tìm đồng đội

Họ và tên: Nguyễn Hợp Hòa và Quang

Năm thất lạc: 1976

Ông Nguyễn Xuân Sơn lúc trẻ

Ông Nguyễn Xuân Sơn đăng ký tìm đồng đội Nguyễn Hợp Hòa và Quang.

Trước năm 1975, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Quang là thủ trưởng của ông Nguyễn Xuân Sơn tại trung đoàn 574 Thiết giáp quân khu 5. Năm 1976, hai ông xuất ngũ và mất liên lạc cho đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *