Tìm người thân

MS8220: Nguyễn Xuân Mậu tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: Khoảng 1954 - 1958

Ông Nguyễn Viên

Ông Nguyễn Viên

Anh Nguyễn Xuân Mậu, sinh năm 1964, mong biết thông tin về họ hàng bên nội thất lạc từ năm 1973.

Theo giấy tờ mà anh Mậu tìm thấy thì cha anh là ông Nguyễn Viên, sinh ngày 16/06/1926 tại Phú Lộc, Nghệ An. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Hiên và Lê Thị Hân. Khoảng năm 1954-1958, ông Viên rời quê vào Lâm Đồng sinh sống bằng nghề làm vườn rồi kết hôn với bà Nguyễn Thị Hiểm.

Năm 1973, ông Viên mất mà không kịp trăn trối với vợ con về họ hàng ở quê. Khoảng năm 1977, khi gia đình xây nhà, làm hồ nước thì đào lên thấy có rất nhiều dép râu được chôn phía dưới, nên gia đình đoán là ông Viên tham gia hoạt động cách mạng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *