Tìm người thân

MS15606: Nguyễn Xuân Lớp tìm vợ Lê Thị Hiệu

Họ và tên: Lê Thị Hiệu, tức Khơn

Năm thất lạc: 1997

Bà Lê Thị Hiệu lúc trẻ

Ông Nguyễn Xuân Lớp đăng ký tìm vợ Lê Thị Hiệu, tức Khơn, quê Thanh Hóa.

Trước năm 1997, bà Lê Thị Hiệu bị phát bệnh tâm thần. Tháng 3/1997, bà Hiệu bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]