Tìm người thân

MS6082: Nguyễn Xuân Hòa tìm cậu Trần Đình Thư

Họ và tên: Trần Đình Thư

Quê quán: Nam Định

Năm thất lạc: 1951

Anh Nguyễn Xuân Hòa rất mong tìm lại cậu ruột là ông Trần Đình Thư, mất liên lạc từ năm 1972.

Ông Thư quê ở Nam Định, là anh cả trong gia đình, các em gồm Nguyên, Ninh và Ất. Vào năm 1945, ông Thư vào bộ đội rồi lên đường đi Tây Tiến. Năm 1951, gia đình đi kinh tế mới ở Lai Châu và không có tin tức gì của ông Thư suốt thời gian dài. Đến năm 1972, em gái ông là bà Ninh nhận được tin ông Thư đang công tác ở ty giao thông công chính Lào, thường hay sang Việt Nam công tác. Tuy nhiên, do đường xá đi lại khó khăn nên bà vẫn chưa gặp được anh trai.

Trong một bài báo năm 2006 viết về ông Thư từng là chiến sỹ Tây Tiến cho biết ông đang ở Sầm Nưa, Hủa Phăn, Lào, đã có gia đình và 6 người con. Nhưng đến nay gia đình vẫn chưa có cách nào liên lạc với ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]