Tìm người thân

MS15859: Nguyễn Xuân Đề tìm anh Nguyễn Xuân Thơ

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thơ

Tên cha: Nguyễn Văn Bơ

Tên mẹ: Cao Thị Trại

Tên anh-chị-em: Quỳnh, Tâm, Đề, Thanh và Liên

Năm thất lạc: 1992

Ông Nguyễn Xuân Thơ lúc trẻ

Ông Nguyễn Xuân Đề đăng ký tìm anh Nguyễn Xuân Thơ, sinh năm 1954, quê Nghệ An. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Bơ và Cao Thị Trại. Anh chị em là Quỳnh, Tâm, Đề, Thanh và Liên.

Trước năm 1971, ông Nguyễn Xuân Thơ là bộ đội. Năm 1971, ông Thơ bị thương dẫn đến bị bệnh tâm thần. Năm 1992, ông Thơ đi chơi quanh xóm, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *