Tìm người thân

MS4315: Nguyễn Xuân Đào đăng ký tìm con Nguyễn Xuân Lệ

Họ và tên: Nguyễn Xuân Lệ

Năm sinh: 1978

Tên cha: Nguyễn Xuân Đào

Tên mẹ: Nguyễn Thị Đào

Tên anh-chị-em: Liễu, Trường, Loan, Chanh, Chế, Lan

Năm thất lạc: 1989

Ông Nguyễn Xuân Đào

Ông Nguyễn Xuân Đào

Anh Nguyễn Xuân Lệ sinh năm 1978, quê gốc ở Hà Tĩnh, có cha là ông Nguyễn Xuân Đào, mẹ là bà Nguyễn Thị Đào, các anh chị em trong gia đình gồm Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Xuân Chanh, Nguyễn Xuân Chế, Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Xuân Lệ. Tháng 5/1989, khi đó anh đang học lớp 5, trường tiểu học Đông Hải, đi lên thăm chị gái ở Đắk Lắk và bị thất lạc từ đó. Gia đình đã nhiều lần đi tìm kiếm mà không có kết quả, nay rất mong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm kiếm giúp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *