Tìm người thân

MS15903: Nguyễn Xuân Đài tìm đồng đội Lê Văn Chiến

Họ và tên: Lê Văn Chiến

Tên cha: Lê Văn Tuế

Năm thất lạc: Khoảng năm 1975-1976

    Ông Lê Văn Chiến lúc trẻ

Ông Nguyễn Xuân Đài đăng ký tìm đồng đội Lê Văn Chiến, quê Thanh Hóa. Bố là cụ Lê Văn Tuế.

Trước năm 1970, ông Nguyễn Xuân Đài là bộ đội tham gia chiến trường tại Quảng Trị. Tại đây, ông Đài được đồng đội là ông Lê Văn Chiến cứu sống trong một trận lũ. Năm 1970, ông Đài bị thương, được chuyển ra miền Bắc điều dưỡng, rồi xin phục viên về quê. Khoảng năm 1975-1976, ông Chiến nghé nhà ông Đài thăm được hai lần, rồi biệt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *