Tìm người thân

MS14830: Nguyễn Xuân Cơ tìm chú Nguyễn Xuân Thái

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thái

Năm thất lạc: 1943

Gia đình mong biết tin chú Nguyễn Xuân Thái, quê Hà Tĩnh.

Trước năm 1943, ông Nguyễn Xuân Thái thoát ly gia đình đi vào Nam. Khoảng năm 1951-1953, gia đình nghe tin ông làm Bí thư của huyện Gò Giang, tỉnh Rạch Giá. Năm 1982, gia đình nhờ người vào Rạch Giá hỏi thăm, nhưng không có thông tin, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]