Tìm người thân

MS18866: Nguyễn Xử tìm em Nguyễn Thị Thu Hà

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Năm sinh: 1952

Tên cha: Nguyễn Văn Chí

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lan

Tên anh-chị-em: Nguyễn Cứ, Nguyễn Xử, Nguyễn Lập, Nguyễn Thị Cam, Nguyễn Thị Pha

Năm thất lạc: 1977

Ông Nguyễn Xử sinh năm 1937 mong tìm em Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1952, quê Thừa Thiên Huế thất lạc năm 1977. Thân sinh là 2 cụ Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Thị Lan.

Bà Hà là con út trong gia đình có 6 anh chị em là Cứ, Xử, Lập, Cam, Pha và Hà. Năm 1972, bà Hà vào Sài Gòn giúp việc nhà cho gia đình ông Vĩnh Hoài ở đường Trương Minh Giãn, Quận 3 cũ. Đến năm 1976, bà chuyển lên sống tại Đồng Nai. Năm 1977, bà Hà theo gia đình bà Nguyễn Thị Hồng chuyển về Cao Lãnh, Đồng Tháp và mất liên lạc từ đó.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]