Tìm người thân

MS9379: Nguyễn Vinh Thái tìm ông Nguyễn Vinh Kỳ

Họ và tên: Nguyễn Vinh Kỳ (hay Viên Kỳ)

Quê quán: xóm Đồng Đức, thôn Nam Vinh, Xuân Liễu xã, tổng Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Năm thất lạc: 1950

Gia đình tha thiết mong tin cụ Nguyễn Vinh Kỳ hay còn gọi là Viên Kỳ, cùng con cháu của cụ Quê ở Tổng Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1950, cụ Kỳ đi lính khố đỏ đóng quân tại Hạ Lý, Hải Phòng. Một thời gian sau, cụ chuyển nơi đóng quân lên Lai Châu rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *