Tìm người thân

MS19710: Nguyễn Vinh Quang tìm bác Nguyễn Doãn Xã

Họ và tên: Nguyễn Doãn Xã

Năm sinh: 1946

Tên cha: Nguyễn Doãn Luỹ

Tên mẹ: Lê Thị Giớm

Tên anh-chị-em: Nguyễn Doãn Minh

Năm thất lạc: 1990

Ảnh ông Xã

Anh Nguyễn Vinh Quang mong tìm bác Nguyễn Doãn Xã, sinh năm 1946, quê Thanh Hóa.

Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Doãn Luỹ và Lê Thị Giớm. Dưới ông Xã còn một người em tên Minh.

Năm 1986, ông Xã đưa vợ là bà Lê Thị Thiền cùng các con đi làm kinh tế mới ở huyện Măng Giang, tỉnh Gia Lai. Năm 1990, ông Xã cho biết mình chuẩn bị đi nơi khác làm ăn, khi nào cuộc sống khá giả hơn thì sẽ quay về đón gia đình rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *