Tìm người thân

MS13138 : Nguyễn Vĩnh Long tìm anh vợ Dương Sách Sĩ

Họ và tên: Dương Sách Sĩ

Năm sinh: 1926

Năm thất lạc: 1943

Gia đình mong biết tin ông Dương Sách Sĩ, sinh năm 1926, cùng con cháu của ông. Quê Hưng Yên. Năm 1943, sau 1 lần bị cha là cụ Dương Sách Sơ đánh đòn, ông Sĩ bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]