Tìm người thân

MS3859: Nguyễn Viết Xuân tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng

Quê quán: Campuchia

Năm thất lạc: 1972

Ông Nguyễn Thanh và bà Hồ Thị Châu (chụp 1970)

Ông Nguyễn Thanh và bà Hồ Thị Châu (chụp 1970)

Liệt sĩ Nguyễn Thanh là người Campuchia, tên tiếng Campuchia là Niêng- Nơ, sinh năm 1937 tại xã Proo- Chak, huyện Rum Đuôn, tỉnh Svay- Riêng, Campuchia. Vào đảng năm 1963, ông được cử sang Việt Nam tập huấn. Từ năm 1965- 1969 đóng quân tại xã Đỗ Đông, huyện Thanh Oai, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Trong thời gian này, ông kết hôn với bà Hồ Thị Châu, sinh được một người con là Nguyễn Viết Xuân (1968). Năm 1969, con ông lên 1 tuổi thì ông được lệnh đi học bồi dưỡng quân sự ở Vĩnh Phúc. Năm 1970, ông phải xa vợ con về Campuchia. Năm 1971- 1972, mỗi năm gia đình ông ở Việt Nam nhận được 1 lá thư ông gửi sang. Sau đó thì không còn tin tức gì về ông. Tới năm 1983, qua ban đối ngoại được biết ông đã hy sinh anh dũng và được nhận bằng Tổ Quốc Ghi Công. Nay dù ông đã mất, con trai người Việt Nam của ông rất mong muốn tìm lại được những người anh em cùng cha khác mẹ bên Campuchia.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *