Tìm người thân

MS9413: Nguyễn Viết Xuân đăng ký tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm quê nội và họ hàng

Năm thất lạc: 1970

Con cháu ông Nguyễn Thanh tha thiết tìm người thân của ông tại Campuchia. Theo thông tin mà gia đình biết được ông Nguyễn Thanh tên tiếng Campuchia là Niêng-nơ, sinh ngày 18/01/1937, tại xã Prô-Chak, huyện Rum-Đuôn, tỉnh Svay Riêng, Campuchia tham gia hoạt động cách mạng ngày 3/3/1949.

Năm 1965, ông Thanh hồi hương về Việt Nam đóng quân tại Thanh Oai, Hà Đông. Hai năm sau ông kết hơn với một phụ nữ địa phương. Năm 1970, ông Thanh được lệnh trở về Campuchia. Năm 1983, gia đình nhận được giấy báo tử của ông Thanh nhưng không có thông tin gì về người thân của ông tại Campuchia.

Do chiến tranh loạn lạc nên cũng không nghe ông Thanh nhắc gi về người thân của ông tại Campuchia.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]