Tìm người thân

MS22506: Nguyễn Viết Thái tìm chú ruột Nguyễn Đức Thắng

Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng

Tên cha: Nguyễn Văn Ruy

Tên mẹ: Hoàng Thị Khuyên

Tên anh-chị-em: Tâm, Duyên, Tuyến, Thiệu, Oanh, Kỳ, Tùng, Lực, Lượng và Linh

Năm thất lạc: Khoảng năm 1986 – 1989

Ông Nguyễn Đức Thắng

Anh Nguyễn Viết Thái đăng ký tìm chú Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1968, quê Đồng Nai. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Ruy và  Hoàng Thị Khuyên. Các anh chị em là Tâm, Duyên, Tuyến, Thiệu, Oanh, Kỳ, Tùng, Lực, Lượng và Linh.

Khoảng năm 1986 – 1989, ông Nguyễn Đức Thắng đi vượt biên rồi mất tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]