Tìm người thân

MS10245: Nguyễn Viết Ngạnh tìm bác Nguyễn Viết Đáng

Họ và tên: Nguyễn Viết Đáng

Tên cha: Nguyễn Viết Trợ

Tên mẹ: Đặng Thị Kiều

Năm thất lạc: 1931

Ông Nguyễn Viết Ngạnh

Ông Nguyễn Viết Ngạnh

Ông Nguyễn Viết Ngạnh đăng ký tìm thông tin về bác Nguyễn Viết Đáng, sinh năm 1921, tại Thừa Thiên Huế . Cha mẹ là cụ ông Nguyễn Viết Trợ và cụ bà Đặng Thị Kiều. Cụ Đáng có hai em là Cường và Ký. Khi còn nhỏ, cụ Đáng thường đi giữ trâu để đổi lấy ngô khoai.

Năm 1931, do hoàn cảnh khó khăn, cụ Đáng được mẹ cho làm con nuôi của cụ bà Nguyễn Thị Thiệp, hay Bếp Thiệp. Sau này, gia đình đi tìm thì được biết gia đình nuôi của cụ Đáng đang ở Đà Lạt, còn cụ Đáng thì bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]