Tìm người thân

MS19419: Nguyễn Viết Luật tìm gia đình ông Nguyễn Viết Bằng

Họ và tên: Nguyễn Viết Bằng

Tên anh-chị-em: Nguyễn Viết Cư

Năm thất lạc: 1945

 Ông Nguyễn Viết Bá, con trai cụ Nguyễn Viết Bằng

Cháu Nguyễn Viết Luật mong tin gia đình và con cháu của ông Nguyễn Viết Bằng hay còn gọi ông Ngọ. Quê Nghệ An. Mất tin tức từ năm 1945.
Cụ Bằng di cư vào Nam từ những năm 1920 của thế kỷ trước. Trước khi đi cụ Bằng đã có vợ và hai con Nguyễn Thị Tiềng, Nguyễn Viết Bá ở quê nhà.
Cụ Bằng vào sống ở huyện Diên Khánh (cũ) làm nghề bán thuốc Bắc hoặc bánh khò.
Khi vào Nam cụ Bằng đã lấy vợ khác và sinh con. Năm 1945, cụ Bằng về thăm quê cùng với người em Nguyễn Viết Cư rồi trở lại vào Nam và mất tin cho đến nay.

Như chưa h có cuc chia ly:

– Hòm thư 005, Bưu đin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY OFFICIAL:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hot đng thin nguyn Tìm kiếm, Kết ni và Đoàn t thân nhân NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY do Bưu đin Vit Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hi Ni Thân Thương ch trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *