Tìm người thân

MS16200: Nguyễn Viết Hoa tìm hai cháu

Họ và tên: Nguyễn Thị Lanh, sinh năm 1990 và Nguyễn Viết Mậm, sinh năm 1992

Tên cha: Nguyễn Viết Mến

Tên mẹ: Trần Thị Lan

Năm thất lạc: 2001

 

Hình gia đình nuôi gửi về từ Mỹ

Ông Nguyễn Viết Hoa đăng ký tìm hai cháu Nguyễn Thị Lanh, sinh năm 1990 và Nguyễn Viết Mậm, sinh năm 1992. Quê Thanh Hóa. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Viết Mến và Trần Thị Lan.

Bố mẹ mất sớm nên hai chị em chị Nguyễn Thị Lanh và anh Nguyễn Viết Mậm được chú Nguyễn Viết Hoa cưu mang. Năm 2000, cuộc sống khó khăn, ông Hoa gởi chị Lanh và anh Mậm vào trung tâm bảo trợ xã hội Thanh Hóa nhờ nuôi giúp. Năm 2001, chị Lanh và anh Mậm được vợ chồng ông Mclean James, người Mỹ nhận làm con nuôi. Sau đó, hai chị em theo bố mẹ nuôi qua Mỹ định cư, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *